4/14/2013

HEREN COVER 04/2013 : Kristina

MUINE KOREA 04/2013 :Kristina

Galleria magazine 04/2013 : Lora

Galleria magazine 04/2013 : Kristina

HYUNDAI department store 2013 : Masha

Masha for Secreto COVER

Heren wedding Beauty 04/2013 : Kristina

Heren magazine 04/2013 : Kristina

Neighbor Korea 04/2013 : Masha

Secreto 04/2013 : Masha

The B.C magazine 04/2013 : Kristina

Jubu life magazine 04/2013 : Masha

Noblesse magazine 04/2013 : Kristina

NYLON KOREA 04/2013 : Kristina